636 S. River Rd, Suite 100 I, Des Plaines, IL 60016

Błędy w Sztuce Lekarskiej

Polscy Adwokaci z Chicago

Bledy w Sztuce Lekarskiej

bioro adwokackie M&G  Chicago

Adwokaci od Spraw Błędy w Sztuce Lekarskiej w Chicago

Adwokat z Chicago & Błędy w Sztuce Lekarskiej


POLONIJNI ADWOKACI Z CHICAGO MICHALSKI & GUBERNAT, P.C.

Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni adwokaci z Chicago.

Udzielamy porad prawnych z ogromnym zaangażowaniem i troską o dobro klienta.

bledy w sztuce lekarskiej adwokaci Chicago

Polscy Adwokaci

Niestety zdarzają się wypadki

Lekarze również popełniają błędy


Skutki takich zaniedbań mogą być bardzo poważne.

 

Błędy lekarskie takie jak zła diagnoza, spóźniona diagnoza, źle dobrane lekarstwa, nadmierna anestezja, to tylko niektóre przykłady takich błędów. Skutki takich zaniedbań mogą być bardzo poważne i mogą powodować uszczerbek na zdrowiu, utratę zdrowia, a w drastycznych przypadkach, nawet utratę życia.

Powstaje pytanie, czy w każdej sytuacji lekarz, klinika, szpitalczy domy opieki są odpowiedzialne za swoje błędy i co należy udowodnić w sądzie, aby taka odpowiedzialność istniała w świetle prawa, a nie tylko na płaszczyźnie moralnej.

Po pierwsze, sama forma postępowania sądowego o błąd w sztuce lekarskiej jest nieco odmienna i samo wniesienie pozwu wymaga tzw. „affidavit” czyli oświadczenie pod przysięgą, że sprawa została oceniona przez eksperta, i że istnieją podstawy do wniesienia takiegoż pozwu do sądu. Pominięcie takiego oświadczenia przez stronę wnoszącą pozew do sądu, może spowodować, że sąd taki pozew oddali i nasza sprawa przepadnie.

Po drugie, w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej, osoba poszkodowana musi udowodnić, że lekarz złamał „standard opieki medycznej” ("standard of care"), i że lekarz, którego oskarżamy o popełnienie błędu, nie dostosował leczenia do takiego właśnie standardu. Najczęściej wymagane jest w takiej sytuacji zeznanie eksperta i nie wystarczy tutaj opinia ławy przysięgłych lub nawet sądu. Powód jest prosty, ława przysięgłych czy sąd nie mają najczęściej na tyle fachowej wiedzy, aby określić, jaki jest właściwy standard leczenia. Oczywiście, są przypadki gdzie błąd lekarza, szpitala lub domu opieki jest ewidentnyi nie wymaga fachowej wiedzy, np. w przypadku gdy lekarz usunie zdrową nerkę zamiast chorej. Innym sposobem, aby udowodnić, że leczenie nie odpowiadało odpowiedniemu standardowi, i że dlatego został popełniony błąd w sztuce lekarskiej, są fachowe publikacje w danej dziedzinie medycyny.

Zachodzi pytanie, czy standard opieki medycznej, powinien być taki sam w dużym mieście, jak np. Chicago, jak i w małej miejscowości odległej od większych skupisk ludności i gdzie dostęp do fachowej opieki medycznej może być ograniczony. Generalnie rzecz ujmując, w Illinois standard opieki medycznej jest taki sam w całym Stanie, jakkolwiek, lekarz może bronić się, że nie złamał on standardu opieki medycznej, który występuje w jego lokalnym środowisku medycznym lub że dane urządzenie medyczne nie było dostępne. Również, nie wystarczy, aby ekspert, inny lekarz, stwierdził, że on czy ona inaczej leczyliby pacjenta lub inaczej wykonaliby daną procedurę.

Ekspert, czyli inny lekarz, najczęściej przeglądnie raporty medyczne osoby poszkodowanej, stenogramy przesłuchania lekarza oskarżonego o błąd i opierając się na nich i na swojej wiedzy i doświadczeniu i na fachowej literaturze, wyda opinię co do złamana standardu opieki medycznej.

Lekarz może być odpowiedzialny nie tylko za coś, co nazwalibyśmy niewłaściwym leczeniem, ale też za np. niewystarczające testy diagnostyczne,niewłaściwą czy spóźnioną diagnozę jak na przykład całkowity brak lub niewłaściwa diagnoza złamania, czy spóźniona diagnoza nowotworu, czy też wylewu krwi do mózgu, co zmniejsza szansę pacjenta na przeżycie czy wyleczenie.

Ciekawostką jest, że nie można skarżyć lekarza, jeżeli nie jest się jego pacjentem. Na przykład, pielęgniarka w szpitalu nie może skarżyć lekarza o to, że zaraziła się jakąś poważną chorobą od pacjenta dlatego, że lekarz nie zdiagnozował i nie leczył tegoż pacjenta w prawidłowy sposób.

Nie tylko lekarz wykonujący daną procedurę, ale również szpital może być oskarżony o błąd w sztuce lekarskiej, ponieważ szpital powinien być świadomy, jakiego rodzaju i jakiej jakości usługi są wykonywane w murach szpitalnych. Ponadto szpital ma obowiązek, poprzez pielęgniarki, aby sprawdzać stan pacjentów i poważne zmiany raportować do lekarzy, którzy się tymi pacjentami opiekują.

Jeżeli chodzi o udowodnienie związku przyczynowego, to osoba wnosząca oskarżenie musi udowodnić, że postępowanie lekarza czy też innego przedstawiciela służby zdrowia, spowodowało szkodę u pacjenta. Nie jest wymagana absolutna pewność w tym zakresie i wystarczy udowodnić, że działanie czy też zaniechanie lekarza jest bardziej prawdopodobną przyczyną obrażeń niż inne przyczyny.

Błędy w sztuce lekarskiej mogą mieć związek nie tylko z leczeniem i diagnozą chorób, ale również np. z urodzeniem dziecka, przepisywaniem lekarstw, nie uzyskaniem zgody na leczenie, czy opieką pooperacyjną.

W Illinois nie ma obowiązku, aby lekarze mieli ubezpieczenia na wypadek błędu w sztuce lekarskiej, ale jeżeli go nie mają, to muszą mieć odpowiednią wywieszkę w swoim gabinecie.

Generalnie rzecz ujmując, sprawy o błąd w sztuce lekarskiej przedawniają się po dwóch latach od daty kiedy pacjent wiedział lub powinien był wiedzieć, że błąd wystąpił. Jakkolwiek nie można zwykle wnieść pozwu po upływie 4 lat od wystąpienia błędu. Przedawnienie jest dłuższe dla osób nieletnich.

 

Błędy w sztuce lekarskiej mogą mieć bardzo poważne skutki do osoby bezpośrednio dotkniętej takim błędem jak i dla całej jego/jej rodziny. Jeżeli mają Państwo mają podejrzenia, że są Państwo ofiarą błędu w sztuce lekarskiej, prosimy o telefon do naszego biura.

 

prawnicy M&G Chicago

Kancelaria Prawna

Spotkanie można umówić telefonicznie lub mailowo


Ważne informacje najlepiej przekazać w bezpośredniej rozmowie – w siedzibie Kancelarii.


Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy często pomoc prawna jest niezbędna od razu, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 847.752.0506 poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Analogicznie, jeśli chodzi o trudną sytuację rodzinną, wymagającą podjęcia natychmiastowych kroków, jesteśmy dostępni pod wyżej wymienionym numerem telefonu. Każdy nasz Klient ma czuć się bezpiecznie i pewnie na każdym etapie sprawy: podczas rozpraw, negocjacji, rozmów z kontrahentami, organami ścigania.

Jako polscy adwokaci M&B Michalski & Gubernat zapewniamy bezpieczeństwo!

Jeżeli istnieje możliwość zaoszczędzenia zbędnych wydatków na sprawę – informujemy o tym.​​​​​​​

Macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości ?

Skontaktujcie się z nami !

Bezpłatna konsultacja:


Every Wednesday from 3:00 PM to 6:00 PM

7713 W. Belmont Ave., Elmwood Park, IL 60707


 Bezpłatne konsultacje za uprzednim umówieniem się:


636 S. Des Plaines River Rd. Suite 100 I, Des Plaines, IL 60016

E. Lake St., Suite 301, Bloomingdale, IL 60108