636 S River Rd #100, Des Plaines, IL 60016

Odszkodowania Pracownicze

Odszkodowania-Pracownicze-chicago

Zgodnie z prawem Stanu Illinois, wszyscy pracownicy, którzy są poszkodowani w pracy mają prawo do odszkodowania za obrażenia, które odnieśli w trakcie wykonywania pracy. Prawo to stanowi, że koszty związane z takimi obrażeniami powinny być pokryte przez pracodawcę, a nie przez poszkodowanego pracownika.

Zgodnie z prawem Stanu Illinois, ogólnie rzecz ujmując, poszkodowani pracownicy uprawnieni są do trzech świadczeń:

  1. Opieka medyczna, gdzie poszkodowany pracownik ma możliwość leczenia z lekarzami według własnego wyboru.
  2. Tygodniowe “chorobowe” w wysokości 66 i 2/3% ich normalnego przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia, jeżeli pracownik nie jest w stanie pracować.
  3. Odszkodowanie stanowiące rekompensatę za trwałe skutki odniesionych urazów.

Nasza kancelaria z oddaniem chroni prawa poszkodowanych pracowników i ich rodzin, poprzez zapewnienie, żeby otrzymali oni najlepszą dostępną opiekę medyczną, terminowe cotygodniowe “chorobowe”, i sprawiedliwe odszkodowanie. W każdej sprawie jesteśmy gotowi przystąpić do procesu i przeprowadzić rozprawę w celu wyegzekwowania praw naszych klientów i zapewnienia im odpowiedniej rekompensaty.

Nigdy nie zamykamy spraw dopóki poszkodowany pracownik nie zakończy całości swojego leczenia. Zawsze upewniamy się, że wszystkie rachunki związane z leczeniem są zapłacane przez pracodawcę lub jego ubezpieczenie pracownicze, tzw. workers compensation insurance.

Call US!