636 S. River Rd, Suite 100 I, Des Plaines, IL 60016

Rozwody & Prawo Rodzinne

Polscy Adwokaci z Chicago

Rozwody & Prawo Rodzinne

bioro adwokackie M&G  Chicago

Adwokaci od Spraw Rodzinnych w Chicago

Adwokat Rodzinny Chicago & Rozwody i Sprawy Rodzinne


POLONIJNI ADWOKACI Z CHICAGO MICHALSKI & GUBERNAT, P.C.

Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni adwokaci z Chicago.

Udzielamy porad prawnych z ogromnym zaangażowaniem i troską o dobro klienta.

Sprawy Rozwodowe w Chicago

i okolicznych sądach


Rozwód, prawnie nazywany rozwiązaniem małżeństwa, można otrzymać w Illinois przez udowodnienie, że wystąpiły nie dające się przezwyciężyć różnice charakterów i nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

 W stanie Illinois jest tzw. "No-Fault" State, co oznacza

że wina jednego ze współmałżonków za rozkład pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na to jak sąd podzieli majątek wspólny współmałżonków.

Podział Majątku Po Rozwodzie

orzeczenia sądowe


Podczas rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, majątek wspólny współmałżonków stanowi przedmiot podziału. Sądy dzielą majątek wspólny współmałżonków i ich długi w oparciu o to, co sąd uzna za sprawiedliwe i w oparciu o obowiązujące prawo. Wcale nie musi to oznaczać, że jest to podział równy.

 Ogólnie rzecz ujmując, przyjmuje się, że majątek jest majątkiem wspólnym współmałżonków

jeżeli został on nabyty w trakcie trwania małżeństwa. Istnieją pewne wyjątki, takie jak majątek nabyty przez jednego współmałżonka na drodze darowizny czy spadku, lub w drodze wymiany majątku odrębnego jednego współmałżonka na nowy majątek.

 “Majątek” oznacza więcej niż tylko rzeczy materialne

takie jak dom lub pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych. Pieniądze zgromadzone na kontach emerytalnych mogą również być sklasyfikowane jako wspólny majątek małżeński. To samo dotyczy pieniędzy uzyskanych za sprawy sądowe dotyczące np. obrażeń cielesnych lub wypadków przy pracy.

 Wiele czynników przyczynia się do decyzji sądu co do podziału majątku

współmałżonków po rozwodzie. Jednym z czynników, których sąd nie uwzględnia jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego (np. cudzołóstwo jednego ze współmałżonków).

Opieka Nad Dziećmi

prawo


Rodzic, który ma wyłączne prawo do opieki nad dziećmi może podejmować ważne decyzje, które ich dotyczą. Odnosi się to, między innymi, do opieki medycznej, spraw wychowania religijnego, edukacji dzieci, itd. Drobne decyzje życia codziennego są podejmowane przez rodzica, który jest w posiadaniu ich dzieci w czasie kiedy decyzja taka musi być podjęta.

 Wspólna opieka oznacza wspólne podejmowanie decyzji w odniesieniu do małoletnich

dzieci w sprawach ich zdrowia, nauki i religii. Odnosi się to również do decyzji dotyczących zajęć pozalekcyjnych. Wspólna opieka po rozwodzie nie dotyczy sprawy z którym z rodziców dzieci będą fizycznie mieszkać lub gdzie będą przebywać z każdym z rodziców w czasie, np. wykonywania przez niego władzy rodzicielskiej. Wspólna opieka nad dziećmi oparta jest na założeniu, że rodzice będą w stanie odłożyć na bok osobiste konflikty i wspólnie uzgadniać istotne decyzje dotyczące dzieci.

Gdy wydaje się, że wspólna opieka może nie działać, jeden z rodziców otrzyma wyłączną opiekę nad dziećmi.

Alimenty Na Dzieci

nowe prawo sądowe


Nowy model ustalania alimentów został przyjęty w Illinois od 1 lipca 2017 r. Zmiany te uwzględniają dochody netto obojga rodziców, a także czas spędzany przez rodziców z nieletnim dzieckiem lub dziećmi. Zasadniczo, jeżeli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko (dłużnik) ma mniej niż 146 tzw. „overnights” rocznie (czyli jeżeli dziecko lub dzieci pozostają na noc u tego rodzica mniej niż 146 w ciągu roku), alimenty obliczane są przy użyciu następującej metody:

 Sposoby Obliczania Alimentów Na Dzieci

– dochód brutto każdego z rodziców jest przeliczany na dochód netto na podstawie tabeli dostarczonej przez Illinois Department of Healthcare and Family Services lub, w niektórych przypadkach, używana jest specjalna, zindywidualizowana formuła do określenia dochodu netto rodzica zobowiązanego płacić alimenty

– dochód brutto każdego z rodziców jest przeliczany na dochód netto na podstawie tabeli dostarczonej przez Illinois Department of Healthcare and Family Services lub, w niektórych przypadkach, używana jest specjalna, zindywidualizowana formuła do określenia dochodu netto rodzica zobowiązanego płacić alimenty

– na końcu, tak ustalony całkowity koszt utrzmania dziecka lub dzieci jest dzielony proporcjonalnie do dochodów netto każdego z rodziców

 Zasadniczo, alimenty na dzieci podlegają modyfikacji

Jednakże nie można powoływać się na zmianę prawa jako jedyny powód modyfikacji alimentów i, zamiast tego, należy udowodnić w Sądzie istotną zmianę okoliczności. Ponadto, jeśli modyfikacja zostanie orzeczona przez Sąd, działa ona wstecz, ale tylko do daty złożenia wniosku o zmianę alimentów. Dlatego tak ważne jest złożenie wniosku o zmianę alimentów jak najszybciej gdy tylko nastąpi zasadnicza zmiana okoliczności, n.p. rodzic straci pracę. Prosimy o kontakt z naszą Firmą Adwokacką jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące alimentów na dzieci.

Alimenty Małżeńskie

prawo


Alimenty Małżeńskie, dawniej znane po prostu jako alimenty, są to pieniądze wypłacane przez jednego małżonka na rzecz drugiego. W przypadku orzeczenia rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, sąd może przyznać alimenty na jednego z małżonków.

 Proces ustalania czy i jaki rodzaj alimentów małżeńskich może być przyznany jest skomplikowany

Sąd bierze pod uwagę wiele czynników przy orzekaniu czy alimenty należą się jednemu ze współmałżonków. Czynniki te obejmują: dochody stron; potrzeby każdej ze stron; obecną i przyszą zdolność do pracy zarobkowej każdego ze współmałżonków; długość trwania małżeństwa; standard życia ustanowiony w trakcie trwania małżeństwa, ogólnie pojęte poczucie sprawiedliwości.

ROZWÓD & PODZIAŁ MAJĄTKU & OPIEKA NAD DZIEĆMI & ALIMENTY NA DZIECI & ALIMENTY MALŻEŃSKIE & PRAWO ODWIEDZIN DZIECI & NAKAZY OCHRONY & INTERCYZY

Skontaktuj się z kancelarią adwokacką Michalski & Gubernat, P.C., aby się przekonać czy masz prawo do alimentów

od współmałżonka lub czy będziesz musiał bronić się przed roszczeniami dotyczącymi alimentów małżeńskich.

 


prawnicy M&G chicago

Kancelaria Prawna

Spotkanie można umówić telefonicznie lub mailowo


Ważne informacje najlepiej przekazać w bezpośredniej rozmowie – w siedzibie Kancelarii.

 

Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy często pomoc prawna jest niezbędna od razu, jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 847.752.0506 poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Analogicznie, jeśli chodzi o trudną sytuację rodzinną, wymagającą podjęcia natychmiastowych kroków, jesteśmy dostępni pod wyżej wymienionym numerem telefonu. Każdy nasz Klient ma czuć się bezpiecznie i pewnie na każdym etapie sprawy: podczas rozpraw, negocjacji, rozmów z kontrahentami, organami ścigania.

Jako polscy adwokaci M&B Michalski & Gubernat zapewniamy bezpieczeństwo!

Jeżeli istnieje możliwość zaoszczędzenia zbędnych wydatków na sprawę – informujemy o tym.

Siedzibą kancelarii jest Chicago. Reprezentujemy klientów również na terenie całego kraju.

Macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości ?

Skontaktujcie się z nami !


Lawyers od Distinction

Wyróżnienie Lawyers of Distinction otrzymuje nie więcej niż 10% prawników w danym stanie.

 

Zwycięzcy tej nagrody pojawią się jako „Distinguished Lawyer” w katalogu Lawyers of Distinction.

Komisja selekcyjna sprawdza kandydatów pod kątem wszystkiego, od ich działalności zawodowej po historię etyki w ostatniej dekadzie.