636 S River Rd #100, Des Plaines, IL 60016

Wykroczenia Ruchu Drogowego i Prawo Kryminalne

Wykroczenia-Ruchu-Drogowego-i-Prawo-Kryminalne-chicago

Sekretarz Stanu Illinois może zawiesić Twoje prawo jazdy jeśli masz ponad 21 lat i otrzymasz trzy skazania za przekroczenie przepisów ruchu drogowego w okresie dwunastu miesięcy. Zawieszenie jest obowiązkowe, nie uznaniowe. Jeśli masz poniżej 21 lat, Twoje prawo jazdy może zostać zawieszone jeżeli otrzymasz dwa skazania za złamanie przepisów ruchu drogowego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy.

Jeszcze bardziej rygorystyczne zasady mają zastosowanie do kierowców zawodowych (CDL drivers). Jeżeli jesteś posiadaczem zawodowego prawa jazdy i zostaniesz skazany za dwa poważne wykroczenia w ruchu drogowym dokonane w pojeździe komercyjnym w trzyletnim okresie czasu, możesz zostać zdyskwalifikowany z jazdy takim pojazdem na nie mniej niż dwa miesiące. 
Jeśli jesteś kierowcą zawodowym i zostaniesz skazany za trzy poważne wykroczenia w ruchu drogowym popełnione w pojeździe komercyjnym w ciągu trzech lat, zostaniesz zdyskwalifikowany z jazdy takim pojazdem przez okres nie krótszy niż cztery miesiące.

Przykłady poważnych wykroczeń drogowych to: lekkomyślna jazda, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, niewłaściwe wyprzedzanie po lewej lub prawej stronie, zbyt bliska jazda za innym pojazdem.

Skontaktuj się z naszą kancelarią aby otrzymać bezpłatną poradę w sprawach mandatów lub sprawach kryminalnych, takich jak, np. kradzieże w sklepie, przemoc domowa, lub DUI. Poznaj swoje opcje zanim ślepo zapłacisz mandat lub przyznasz się do popełnienia przestępstwa.

Call US!