636 S River Rd #100, Des Plaines, IL 60016

Female Motorist Involved In Car Accident Calling Insurance Company Or Recovery Service

Dziesięć podstawowych zasad co należy zrobić jeżeli miałeś wypadek samochodowy

1. Nie oddalaj się z miejsca wypadku. Zatrzymaj swój samochód w bezpiecznym miejscu bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. 2. Zadzwoń na 911 w celu uzyskania pomocy medycznej i w celu wszczęcia dochodzenia przez policje. Szczególnie, jeżeli uszkodzenie pojazdów jest...

Call US!